Speciale për Pranverë-Mega Zbritje Speciale
në websajtin tonë në disa artikuj të zgjedhur!
Transporti gratis për blerjet prej 20 Euro ose më shumë! !
KUSHTET E PRANIMIT DHE NDËRRIMIT

KUSHTET E PRANIMIT

Në mënyrë që kushtet e kthimit të jenë të vlefshme, duhet patjetër të kontrolloni produktin gjatë pranim-dorëzimit .Nëse vëreni ndonjë dëmtim produktin mos e pranoni. Në rast të konfirmimit të defektit nga ana e juaj ,mund të procesojmë porosin e njëjtë përsëri.
Hapja është obligative dhe në rast të mos hapjes përgjegjësia mbetet tek Klienti.

KUSHTET E NDËRRIMIT TË MALLIT

Nëse malli(produkti) që keni blerë në webfaqen tonë, dëshironi të bëni ndërrim duhet të bëni brenda 2 ditëve nga data e pranimit vetëm në lokalet tona.Ndryshimet e bëra në produkt pas pranim-dorëzimit, deformimi i produktit ose përkeqësimi i dizajnit origjinal të produktit apo mungesa e faturës nuk është përgjegjësi e Ofruesit.Nëse defekti i produktit të porositur është shkaktuar nga përdorimi i klientit ose produkti është përdorur, produkti nuk mund të kthehet ose ndërrohet.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.